Een loyale interimmer aan het woord: Casper Valkenburg


Casper Valkenburg is sinds november 2018 via Loyal Interim als werkstudent werkzaam op het rentederivatenproject van de Rabobank. Wij zijn benieuwd naar zijn ervaringen tot nu toe en stelden hem wat vragen.


Hoeveel uur per week werk je ongeveer?

‘De werklading verschilt van week tot week, maar gemiddeld komt het uit op ongeveer 16 tot 18 uur verdeeld over twee dagen.’


Wat is je studieachtergrond?

‘Ik heb een BSc in bedrijfskunde en ik ben nu bezig met de afronding van twee masterstudies in finance & investments en in financieel recht, allen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.’


Is het goed te combineren met je studie?

‘Ook dat verschilt van week tot week. Doordat ik op het moment beide studies aan het afronden ben, heb ik nog vakken die ik volg en twee masterscripties die parallel lopen. In de tentamenweken of in de weken waarin ik deadlines van mijn scripties heb, kan de werklading flink oplopen. Het kan dan lastig zijn om werk en studie te combineren, maar gelukkig is de Rabobank daar heel flexibel in. Er is veel begrip voor het combineren van werk en studie, en ik krijg ook veel vrijheid bij het invullen van mijn werk, wat ik als erg prettig ervaar.’

'Er is veel begrip voor het combineren van werk en studie'

Zie je een match met je studie(theorie) en de praktijk?

‘Ik heb specifiek op dit project gesolliciteerd door de match met mijn studie, dus dat kun je wel stellen. Door mijn studie in financieel recht ben ik geïnteresseerd geraakt in de dynamiek tussen financiële toezichthouders en de onder toezicht staande instellingen, hetgeen in dit project evident aanwezig is. Omdat mijn studie ingaat op de verhoudingen tussen de financiële sector, de maatschappij, de wetgever en de toezichthouders is dit project voor mij dus erg interessant. Veel van de onderwerpen die in mijn studie langskomen kan ik door mijn werk dan ook in een context plaatsen, wat voor mij zowel het werk als mijn studie leuker maakt.’


Hoe ziet een dag als werkstudent bij HRD er uit?

‘De werkdagen kunnen erg uiteenlopen, wat afhangt van de drukte op dat moment en van de fase van het project zelf. Vanuit mijn functie als werkstudent heb ik een assisterende rol, wat gewoonlijk neerkomt op het doen van uitzoekklussen in datasets, het opmaken van nieuwe datasets zoals een personeelsplanning en het verwerken van administratieve gegevens. Meestal bestaat er vanuit een coördinator of manager de wens om iets uit te zoeken of vast te leggen, waarmee ik hen dan help. Dit kan een incidentele, eenmalige klus zijn maar kan ook uitlopen op een doorlopende werkzaamheid.’


Hoe bevalt het om als werkstudent bij de Rabobank?

‘De afwisseling tussen de taken en tussen de verschillende teams maakt het werk leuk, omdat ik van alle werkzaamheden iets meekrijg. Ik kom bij veel teams langs en heb taken die zowel in teamverband als individueel georiënteerd zijn, wat het werk dynamisch maakt. Daarnaast werken er veel jonge mensen op het project. Veel van mijn collega’s zijn net afgestudeerd en hebben op het project hun eerste baan gevonden. Dit sluit goed aan bij mijn eigen belevingswereld, doordat ik zelf aan het afstuderen ben.’


'Ik heb doorlopend contact met de mensen bij Loyal Interim en kan met al mijn vragen bij hun terecht.'

Hoe vind je de begeleiding vanuit Loyal Interim?

‘De begeleiding vanuit Loyal Interim is uitstekend. Ik heb doorlopend contact met de mensen bij Loyal Interim en kan met al mijn vragen bij hun terecht. Daarnaast komen ze regelmatig langs bij de Rabobank omdat zij daar aardig wat mensen geplaatst hebben. Als ze op kantoor langskomen, maken ze altijd van de mogelijkheid gebruik om even een praatje te maken. Hoewel Loyal Interim als detacheerder een formele relatie met haar geplaatste werknemers erop nahoudt, vind ik juist deze informele contactmomenten erg prettig.’


Wat zijn je toekomstplannen?

‘Mijn toekomstplannen zijn nu voornamelijk gericht op het oriënteren op een startersfunctie.’