Open zijn over wie wat verdient. Logisch toch?

Onlangs las ik een artikel op Personeelsnet over een nieuw wetsvoorstel van de Europese Commissie waarin binnen nu en twee jaar bedrijven verplicht worden om volledig transparant te zijn over de beloning van medewerkers. Mijn ondernemershart gaat daar sneller van kloppen, want dit wetsvoorstel ligt volledig in lijn met onze kernwaarden – open, snel, slim en echt – en de geschiedenis van Loyal Interim. Het is goed om te zien dat hier nu ook op Europees niveau aandacht aan wordt besteed.  

Echt slim Loyal Interim 

In 2015 ben ik gestart met Loyal Interim, omdat ik vond dat het anders kon. Uit eigen ervaring merkte ik dat er nogal wat ontevredenheid heerst onder professionals die werken via een detacheringsbureau. Met name over het verdienmodel. Bijvoorbeeld het feit dat het voorkomt dat er verschillen zitten tussen het uurtarief van de interimmer en het klanttarief, maar ook verschillen tussen de tarieven van de interimmers onderling. Dit zorgt bij professionals voor afleiding en discussies op de werkvloer in plaats van focus op het werk. Loyal Interim staat dan ook voor het transparant maken van loon en tariefstelling bij flexibele arbeid in de vorm van consulting, uitzenden of detachering. 

Transparantie en duurzaamheid loont 

Ik juich de invoer van deze wet daarom toe. Toch zou ik graag meer intrinsieke motivatie zien bij ondernemers om transparant te zijn. Praten over loon lijkt nog altijd taboe en openheid is juist keihard nodig. Al is het maar om te voorkomen dat de beste mensen vaak (en gek) genoeg niet het meeste verdienen. Waarom krijgen mensen die minder goed zijn in onderhandelen minder dan een ander? Anno 2021 kan het echt niet meer om loon te baseren op zaken als leeftijd en geslacht. Beloon mensen naar hun toegevoegde waarde voor de onderneming.

Slim werven 

Die toegevoegde waarde creëer je ook door te selecteren op competenties en DNA, in plaats van kennis en ervaring. Iemand die voor de volle honderd procent bij een organisatie past en daardoor helemaal tot zijn of haar recht komt, behaalt veel betere resultaten en is een blijer mens.  Uiteindelijk leidt dit tot meer efficiëntie en winstgevendheid. Daarnaast meten wij in afstemming met de opdrachtgever de competenties van de beste mensen op de afdeling. Dit zodat wij in het recruitmentstuk ook meer op data kunnen selecteren. Zo kunnen we nog beter de wens van de klant invullen! Het wordt dan maatwerk op basis van competentiedata. 

Het juiste voorbeeld 

Het lijkt mij niet meer dan logisch dat we nu echt eens transparant worden over wie wat verdient en waarom dat is. Een jaar ouder worden zou eigenlijk niet gelijk moeten staan aan een automatische salarisverhoging. Als liberaal en open land wordt het tijd dat ondernemend Nederland het juiste voorbeeld gaat geven. Met of zonder EU-wet.” 

Wil je meer weten over Loyal Interim en hoe wij transparantie inzetten op de arbeidsmarkt? Dan kan je altijd bellen naar 088 1942 444 of een kijkje nemen op onze site! 

04/12 15:37

Blog van Eric Joha

Wij spraken Eric Joha over 'agile werken', een manier van denken, werken en organiseren.

Lees verder

04/12 15:37

Blog van Jan Laurens

Commercieel manager Jan Laurens vertelt over zijn toekomst bij Loyal Interim!

Lees verder

04/12 15:37

Blog van Jasper Scholten

Jasper Scholten vertelt over veel gestelde vragen rondom de millenialthemathiek.

Lees verder

04/12 15:37

Blog van Simon Albarda

Lees hier de blog van Simon! Simon start als Commercieel Manager bij Loyal Interim en vertelt kort over zijn verleden, heden en toekomstvisie!

Lees verder

04/12 15:37

Blog van Yke

Commercieel directeur Yke vertelt over zijn toekomst bij Loyal Interim!

Lees verder