De wereld van IT – van Innovatie tot Transitie

Recent zijn we bij Loyal Interim gestart met de business unit IT & Data. Loyal Interim heeft zich de afgelopen jaren succesvol bewezen als partner voor financiële instellingen en overheden en kreeg vanuit haar klanten regelmatig de vraag om ook zorg te dragen voor de inzet van goede IT’ers: met name professionals die kunnen opereren op het snijvlak van business en techniek. Een logisch gevolg dus dat wij aan die veelvuldige vraag gehoor geven door met een nieuwe business unit focus te leggen op deze nieuwe discipline. In deze blog licht ik toe wat er speelt in binnen de wereld van IT & Data en hoe we daar als Loyal Interim mee omgaan.

Knappe Koppen

Onze klanten hebben vaak een aantal zaken met elkaar gemeen. In de eerste plaats zijn het grootzakelijke omgevingen waar men vaak te maken heeft met een veelvoud aan data. Om goed inzicht te krijgen in al die data en om dat te kunnen gebruiken voor strategische en tactische beslissingen, hebben zij een sterke behoefte aan knappe koppen; intelligente professionals met sterk analytisch vermogen en veel affiniteit met IT die in staat zijn om collega’s in een besluitvormingsproces te voorzien van actuele data in goed leesbare dashboards.

Een ander aspect waar onze klanten vrijwel structureel mee te maken hebben is de veranderende wet- en regelgeving. Zowel vanuit Den Haag als vanuit Brussel wijzigt wet- en regelgeving continu. Die veranderingen moeten doorgevoerd worden in (veelal geautomatiseerde) processen en dus IT-systemen. Dat zijn vaak geen zaken voor ‘de leuk’, je ontkomt er als organisatie simpelweg niet aan en bent voor dit soort wijzigingen over het algemeen gebonden aan strakke deadlines. Dit staat nog los van de mate van complexiteit van wet- en regelgeving die op ambtelijk of bestuurlijk niveau vaak wordt uitgedacht en zodoende nauwelijks valt door te voeren in processen en systemen. Wat voor gevolgen dit kan hebben voor de uitvoerbaarheid binnen organisaties en het effect op klant (of burger) is in het recente verleden nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden.  

“Als de wens van de business verandert door nieuwe wetgeving of voortschrijdende ontwikkeling van technologische mogelijkheden, kun je daar met een agile organisatie veel sneller op inspelen.”

Vertalen, vormgeven & vernieuwen

In de laatste plaats is er de structurele noodzaak om snel te innoveren. Wij zien allemaal hoe snel de wereld om ons heen verandert. Klanten van onze klanten passen daarbij hun verwachtingspatroon aan als het gaat om de snelheid waarmee nieuwe technologie en digitale dienstverlening beschikbaar moet worden gesteld. Financiële instellingen worden bovendien links en rechts ingehaald door fintechs, kleinere wendbare organisaties die zich richten op een 9+ ‘front end’ dienstverlening, terwijl ze aan de ‘back end’ gebruik maken van de bestaande infrastructuur van die eerder genoemde financiële instellingen. 

Om in die ratrace mee te kunnen gaan zijn veel van onze klanten de afgelopen jaren aan de slag gegaan met de transitie naar agile werken. Het maakt organisaties wendbaarder, stelt in staat om sneller in te spelen op veranderingen van buitenaf. Als de wens van de business verandert door nieuwe wetgeving of voortschrijdende ontwikkeling van technologische mogelijkheden, kun je daar met een agile organisatie veel sneller op inspelen.

Ziehier het speelveld waar Loyal Interim zich met haar Business Unit IT & Data op richt. Data Scientists die de organisatie voor goede besluitvorming steeds van realtime informatie uit een veelvoud aan bronnen kunnen voorzien. Agile professionals die de vertaling maken van business behoefte naar technologische oplossing en die vervolgens een faciliterende rol op zich nemen in de realisatie en doorontwikkeling daarvan. We hebben het over analisten, product owners, agile coaches en scrum masters.

Enthousiast om een kop koffie te drinken en de mogelijkheden te bespreken? Je kunt me telefonisch bereiken op 06 18898690, maar een mailtje sturen kan ook via simon@loyalinterim.nl

Werken bij Loyal Interim?

Loyal Interim biedt IT-professional de kans om impact te maken op betekenisvolle opdrachten bij aantrekkelijke opdrachtgevers. Je krijgt de kans om jezelf door te ontwikkelen door middel van training, opleiding en kennissessies. Je krijgt de ruimte om mee te denken over de doorontwikkeling van onze dienstverlening op IT gebied en bent voor ons niet de medewerker op opdracht, maar echt onze collega. Bovenal: In Loyal Interim vind je de transparante werk- of opdrachtgever die openheid biedt over haar verdienmodel. Dat kan alleen als een verdienmodel oprecht is. Want alleen op basis van vertrouwen kunnen we het beste uit elkaar halen.

05/21 12:10

Blog van Bas Smits

Eventmanager Bas Smits vertelt hoe hij omgaat met alle ontwikkelingen in tijden van Corona.

Lees verder

05/21 12:10

Blog van Eric Joha

Wij spraken Eric Joha over 'agile werken', een manier van denken, werken en organiseren.

Lees verder

05/21 12:10

Blog van Jan Laurens

Commercieel manager Jan Laurens vertelt over zijn toekomst bij Loyal Interim!

Lees verder